Zekerheid voor consument en aanbiederBeste bezoeker,

Graag stellen wij ons in het kort aan u voor.
Om voor iedereen, aanbieder of consument ( bedrijf of klant ) duidelijk te maken dat er binnen het bedrijf of de organisatie serieus wordt omgegaan met de ARBO wetgeving met betrekking tot de bedrijfshulpverlening is er een veiligheidskeurmerk ontwikkeld.

Het keurmerk geeft aan dat er binnen het bedrijf / organisatie ten tijde van de controle:

  • Voldoende opgeleide BHVers aanwezig zijn.
  • Er voldoende verbandmaterialen voorhanden zijn.
  • Het aantal aanwezigen blusmiddelen voldoende is.
Het keurmerk wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van BHV Centrum Nederland®.
Om zorg te dragen voor een adequate bezoek en controle frequentie is er besloten een samenwerking aan te gaan met enkele geselecteerde opleiders binnen het gebied van de bedrijfshulpverlening, deze opleiders dienen aan een aantal criteria te voldoen:
  • Gebruik maken van lesmateriaal van het NIBHV.
  • Over aantoonbare sociale en didactische vaardigheden beschikken.
  • Het cursusaanbod en inhoud te verzorgen volgens de richtlijnen van het BHV Centrum Nederland.
  • Zorg dragen voor een correcte certificering en administratie.
Wij willen vooral de kleinere opleiders de kans geven de samenwerking met het BHV Centrum Nederland aan te gaan en nodigen hen dan ook van harte uit contact met ons op te nemen.

Tevens is het juist voor de detaillist en kleinere ondernemingen gunstig om middels het duidelijk zichtbare keurmerk aan te geven dat men serieus met de veiligheid van consument en werknemer omgaat. Wanneer u als bedrijf of organisatie ook in aanmerking wenst te komen voor het veiligheidskeurmerk kunt u contact met ons opnemen.

Middels deze [link] kunt u zien welke bedrijven reeds voorzien zijn van een keurmerk.

Door de structuur binnen onze organisatie heeft het de voorkeur om via e mail contact met ons op te nemen, ons mailadres is info@bhvcentrumnederland.nl of klik op deze [link], wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.